Vernieuwingen in ons onderwijs

Wij werken continu aan de verbetering van ons onderwijs.

Wij bieden de lesstof aan op drie niveaus per groep. Dit noemen wij handelingsgericht werken. Zo komen wij tegemoet aan niveauverschillen tussen de kinderen.  

We geven Engels in alle groepen met behulp van een moderne digibordmethode. De onderbouwgroepen leren door middel van spelletjes en liedjes al een aardig woordje Engels. In de hogere groepen worden ook werboeken en toetsen gebruikt.  

Begrijpend lezen geven wij met behulp van de moderne digibordmethode Leeslink. Deze methode werkt met 7 leesstrategieën die gebruikt worden om teksten goed te begrijpen. De toetsen die afgenomen worden bevatten cito-conforme vragen.

Wij hebben ons administratief systeem Parnassys opengesteld voor ouders, zodat zij de vorderingen van hun kinderen kunnen volgen.

Tevens hebben wij een profiel gekozen voor onze school: Natuur, Wetenchap en Techniek. Wij zijn druk bezig om dit profiel vorm te geven.