Het team

Team Comeniusschool

Op onze school werken een directeur en een locatiedirecteur, groepsleerkrachten, een vakleerkracht voor gymnastiek en een intern begeleider. Als team zijn we ons bewust van het feit dat iedereen anders is en ieder zijn eigen kwaliteiten heeft. Van die verschillen maken we gebruik. Zo komen we tot een betere kwaliteit van ons onderwijs en is het werkplezier hoger. En dat komt weer ten goede aan de kinderen!

 

Medewerkers Comeniusschool 2016-2017

Groep 1/2                                 Anne-Marie Knippenberg en
Marcia Modderaar           
Groep 3/4 Pauline parry en
Jacqueline Besancon
Groep 5/6 Olga v Zwienen en
Els vd Ven
Groep 7/8 Famke Kroes en
Olga van Zwienen
Intern begeleider  Eveline van Estrik
Onderwijsondersteuner onderbouw      Tamara Luza
Vakleerkracht gym Vimal Schaap / Mieke Lorier
Conciërge Egbert Veltman
Administratieve kracht
Renee  van Eijden
Directeur
Locatie-directeur 
Marie-Janne van der Vliet
Annemieke den Exter