Nieuwe leerling

Aanmelding

Het is verstandig om uw kind ruim voor zijn vierde verjaardag aan te melden bij onze basisschool. Vanaf de tweede verjaardag kan uw kind ingeschreven worden. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur.

U krijgt een bevestiging van uw inschrijving en wij laten u ruim van te voren weten wanneer uw kind bij ons terecht kan.

Download hier het aanmeldingsformulier

Wennen op school

Een maand voor de vierde verjaardag sturen wij uw kind een uitnodiging om maximaal vijf ochtenden op onze school te komen wennen. Het is voor een vierjarige vaak een grote stap om naar school te gaan, op deze manier maken we de drempel lager. De eerste schooldag na zijn vierde verjaardag komt uw kind de hele week op school.

Aanmelding oudere leerlingen

In de loop van het schooljaar ontvangen wij regelmatig aanmeldingen voor oudere leerlingen, die in een hogere groep willen instromen. Wij noemen dit zij-instromers. Als u uw kind aanmeldt voor zij-instroom, heeft u een gesprek met de directeur. In sommige gevallen kunnen er meerdere gesprekken noodzakelijk zijn. Ook is het gebruikelijk dat wij contact zoeken met de huidige school. Wij vragen hiervoor altijd uw toestemming. Leerlingen die willen zij-instromen komen minimaal een ochtend wennen op onze school. Aan het einde van de ochtend is er een evaluatiegesprek, waarbij de directeur, de intern begeleider en de ouders aanwezig zijn. In dit gesprek wordt besloten of het kind op onze school een plaats krijgt.

Intake

Als uw kind op de Comeniusschool komt, vult u een intakeformulier in. Ongeveer zes weken na aanvang op school heeft u een gesprek met de leerkracht van uw kind.