Opvang

Naschoolse opvang

Sinds 2007 - 2008 moeten basisscholen zorgen voor een goede aansluiting tussen de tijd dat een kind op school zit en de opvang buiten de gewone schooluren door een organisatie voor kinderopvang. De Comeniusschool heeft daarom een convenant gesloten met de SKBNM. Als ouder kunt u ook kiezen voor een andere organisatie voor kinderopvang, zoals Koningskinderen (www.konings-kinderen.nl), Catalpa (www.catalpa.nl), Philippo (www.kinderopvangphilippo.nl), of een gastouderbureau. Als uw kind een plek heeft gekregen bij een organisatie voor naschoolse opvang, dan wordt hij van school opgehaald en naar de locatie van de opvang gebracht. Als u gebruik wilt maken van naschoolse opvang, dan schrijft u uw kind zelf in bij de organisatie van uw keuze. Een inschrijving is nog geen garantie dat uw kind geplaatst wordt, dus ouders kunnen in geen geval van de school eisen dat zij naschoolse opvang voor hun kind krijgen.


Voorschoolse opvang
Op dit moment vindt er geen voorschoolse opvang plaats. Wanneer er voldoende ouders aangeven hier gebruik van te willen maken, kunnen we dit in samenwerking met SKBNM organiseren.