Talent Primair (bestuur)

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) vormt het bevoegd gezag van de Comeniusschool. De stichting bestaat uit 25 scholen in de regio Gooi en Vechtstreek.

Het bestuursmodel

Aan het hoofd van Talent Primair staat sinds 1 februari 2014 Jules van Brecht. Hij is directeur-bestuurder en geeft leiding aan het bestuursbureau. De heer van Brecht is tevens voorzitter van de raad van bestuur. Deze raad bestaat op dit moment uit een directeur/bestuurder en een directeur Service & Management: Mw M. van de Kroonenberg. Daarnaast is er een raad van toezicht. Deze raad controleert en adviseert het bestuur van de stichting. De directeuren van de scholen vormen het directieberaad en zijn nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het stichtingsbeleid. De Comeniusschool heeft sinds 1 febrauri 2015 een locatiedirecteur die belast is met de algehele leiding van de school. Zij legt verantwoording af aan de (meerscholen)directeur die valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder van de stichting. Binnen de bestuurlijke kaders werken locatie-directeur, directeur en het schoolteam nauw samen aan de ontwikkeling en uitvoering van het schoolbeleid zoals omschreven in de schoolgids. Elk jaar worden de resultaten geëvalueerd en wordt onderzocht of er verbeterpunten zijn. Indien nodig wordt het onderwijs aangepast. Zo houden wij de kwaliteit van ons onderwijs op hoog niveau.

Adresgegevens bestuursbureau: 

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Amersfoortsestraatweg 180C
1272 RR Huizen
e-mail: info@talentprimair.nl
website: www.talentprimair.nl

Postadres:
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Postbus 221
1270 AE Huizen