Extra vrije dagen 2017 - 2018

Hieronder treft u een overzicht aan van de extra vrije dagen in het nieuwe schooljaar in verband met studiedagen voor het team. Wilt u deze dagen zelf doorgeven aan de naschoolse opvang? Mochten er toch nog zaken wijzigen geven wij dat z.s.m. aan u door.

Studiedagen:

Dinsdag 03 oktober 2017: Studiedag

Woensdag 07 februari 2018: Studiedag

Donderdag 14 juni 2018: Studiedag

Vrijdag 20 juli 2018: middag vrij in verband met start zomervakantie