Dit is onze Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakorgaan van ouders en leerkrachten op school. De MR is voor directie het aanspreekpunt als het gaat om instemming, advies en/of een mening over o.a. beleid, financiën, planningen en huisvesting. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn het onderwijskundig beleid, de jaarlijkse begroting, de vakantieplanning, etc.

De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De leerkrachten worden door het eigen team gekozen en de ouders worden, eventueel na een verkiezing, door ouders gekozen. Ongeveer zeven keer per jaar komt de MR bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en verslagen kunt u vinden op de prikborden bij de ingangen van de school en op de website. Meer informatie vindt u in onze schoolgids.

Als u achter de schermen van het onderwijs wilt kijken en meepraten, neem dan eens contact op met een van de MR-leden, of mail naar: mr@comeniusschool.nl.

Onze MR-leden zijn:

Jacqueline van Leers (ouder en secretaris)
Daphne de bakker - Bouma (ouder)
Femke den Heijer (ouder)

Olga van Zwienen(leerkracht en voorzitter)
Anne-Marie Knippenberg (leerkracht))
Marcia Modderaar (leerkracht)

Vergaderdata:
19 oktober
23 november 
18 januari 
8 maart 
12 april 
17 mei 
28 juni 


Het huishoudelijk reglement van de MR op de Comeniusschool kunt u hier lezen.

HR MR Comeniusschool juni 2015

Notulen MR vergaderingen 2016 -2017

Notulen MR 15-09-2016

Notulen MR 28-10-2016

Notulen MR 08-12-2016

Notulen MR vergaderingen 2017-2018


Jaarverslag MR 

Jaarverslag MR 2015-2016