Groepsouders

Bij ons op school werken we met groepsouders. Groepsouders zijn ouders die de leerkracht en de ouderraad helpen bij allerlei activiteiten. U kunt hierbij denken aan zaken als: het regelen van een kaartje of klein cadeautje bij lief en leed in de groep, pepernoten bakken, meegaan met bibliotheek bezoek en andere excursies, het regelen van de spullen bij het paasontbijt e.d.

Groepsouder zijn heeft ook voordelen. U wordt uitgenodigd voor het kerstdiner en u heeft voorrang bij excursies en andere uitstapjes.

Wie de groepsouders zijn wordt bekend gemaakt op de algemene informatieavond van de groepen 1 t/m 8 en komt spoedig daarna in een nieuwsbrief.

Wilt u nog meer weten over de groepsouders, lees het protocol:

Protocol groepsouders 2015-2016